Vuosikokous 2021

Sanasepot ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.2.2021 Helsingissä Business Meeting Parkissa (paikan päällä viisi osallistujaa) ja etäkokouksena Teamsin kautta (kahdeksan osallistujaa).

Seuran puheenjohtaja oli estynyt pääsemään kokoukseen, joten puheenjohtajana toimi Pasi Paavilainen. Hänet valittiin myös vuosikokouksen puheenjohtajaksi. Esityslistan kohdassa 6 Pasi oli esteellinen, jolloin puheenjohtajana toimi Pirjo Kavonen. Sihteerinä toimi Tuomo Sajaniemi.

Marko Rosenberg kävi läpi edellisen vuoden tapahtumia. Toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus todettiin asianmukaisiksi ja hyväksyttiin, samoin kuin Ritva Huomanin esittelemä tilinpäätös.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion ja ehdotuksen jäsenmaksujen suuruudeksi. Todettiin seuran talouden olevan siinä pisteessä, että jäsenmaksuja on pakko korottaa. Maltillinen euron korotus tulee molempiin maksuluokkiin, jolloin uudet jäsenmaksut vuodelle 2021 ovat 20 € ja 24 €.

Seuran sääntöjen muutostarpeesta keskusteltiin hieman enemmän. Muutoksen kohteena olivat seuran sääntöjen pykälät 3, 5, 6 ja 8. Kokous hyväksyi sääntömuutokset, päivitetty versio tulee nähtäville lähiaikoina.

Hallituksen kokoonpanoon tuli yksi muutos, erovuorossa olleen varajäsenen Sakari Pajakosken tilalle valittiin Juha Kukkonen.

Teknisesti hyvin sujuneen kokouksen (allekirjoittanut ei ainakaan huomannut etäyhteydessä katkoja tai muita häiriötekijöitä) päätyttyä uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen samoilla yhteyksillä.

Perinteisiä kokousjatkoja ei tänä vuonna järjestetty vallitsevan poikkeustilan vuoksi, osallistujat pitivät jatkot toiseksi parhaassa seurassa eli itsensä kanssa (paras olisi luonnollisesti ollut jatkot sanaseppojen seurassa).